ΦΥΣΙΚΗ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - ΣΑΒΒΑΛΑΣ

Aπό ΣΑΒΒΑΛΑΣ

€17,05

Κάθε κεφάλαιο του βιβλίου περιέχει:

• Τη θεωρία με τη μορφή ερωτήσεων-απαντήσεων.

 Υποδειγματικά λυμένες ασκήσεις.

 Θέματα προς απάντηση, στα οποία περιέχονται:

   – Ερωτήσεις θεωρίας.

   – Ασκήσεις.

   – Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής.

   – Ερωτήσεις κρίσεως.

 Κριτήριο αξιολόγησης.

Στο τέλος της ύλης παραθέτουμε Κριτήρια Προσομοίωσης για τις εξετάσεις του Ιουνίου.