Φυσική Β' Γυμνασίου βιβλίο μαθητή + βιβλίο ασκήσεων (ΣΕΤ 2 βιβλίων) + ψηφιακή πρόσβαση Klett Book-App

Aπό Klett

€20,20
Φυσική Β’ Γυμνασίου

Ανανεωμένη και αναβαθμισμένη διδασκαλία και εκμάθηση της Φυσικής με τις σύγχρονες έντυπες και ψηφιακές εκδόσεις μας!

Σετ 2 βιβλίων
Βιβλίο μαθητή (304 σελίδες) που περιλαμβάνει:

Όλη την ύλη της Β’ Γυμνασίου, σύμφωνα με το επίσημο πρόγραμμα σπουδών του Υπουργείου Παιδείας
Εύληπτη παρουσίαση της θεωρίας με παραδείγματα από την καθημερινότητα
Περισσότερες από 600 ασκήσεις και πειράματα
Πλούσια εικονογράφηση και fun facts
+
Βιβλίο ασκήσεων (88 σελίδες) που περιλαμβάνει:
Επιπρόσθετες ασκήσεις για εμπέδωση της ύλης και πρακτική εφαρμογή της θεωρίας και μεθοδολογίας
Λύσεις των ασκήσεων του σχολικού εγχειριδίου για έλεγχο και αυτοαξιολόγηση
Ψηφιακό πακέτο
με 12μηνη πρόσβαση στην LMS εφαρμογής Klett Book-App* που περιλαμβάνει
Την ψηφιακή έκδοση του βιβλίου μαθητή και του βιβλίου ασκήσεων, με όλες τις ασκήσεις πλήρως διαδραστικές, βίντεο-πειράματα, ανακεφαλαιωτικά βίντεο, animation και προσομοιώσεις
Το περιοδικό Η Φυσική σήμερα: Νέα και Δραστηριότητες
Δωρεάν πρόσβαση στο εικονικό εργαστήριο πειραμάτων για την εκτέλεση πειραμάτων σε περιβάλλον 3D, AR και VR
• 600+ διαδραστικές ασκήσεις
• 40 εκπαιδευτικά βίντεο
• 10 βίντεο-πειράματα
• 12 2D/3D animation και προσομοιώσεις
• Διασύνδεση καθηγητή-μαθητή
• Ανάθεση ασκήσεων από τον καθηγητή
• Στατιστικά επίδοσης
• Εμφάνιση/απόκρυψη λύσεων και έλεγχος