Πρότυπα Γυμνάσια - Προετοιμασία στη Γλώσσα ΣΤ΄ Δημοτικού

Aπό ΣΑΒΒΑΛΑΣ

€13,41 €14,90

Το βιβλίο αυτό στόχο έχει να βοηθήσει τους μαθητές της ΣΤ΄ Δημοτικού να προετοιμαστούν κατάλληλα για τις εισαγωγικές εξετάσεις για τα Πρότυπα Γυμνάσια στο μάθημα της Γλώσσας.

Παράλληλα όμως, καθώς δίνεται η ευκαιρία για επανάληψη της ύλης της ΣΤ΄ Δημοτικού στο συγκεκριμένο μάθημα μέσα από ασκήσεις και σχετικές αναφορές, βοηθά τους μαθητές να αποκτήσουν σωστές βάσεις, χρήσιμες για τη φοίτησή τους στο Γυμνάσιο.

Η επιτυχία στις εισαγωγικές εξετάσεις για τα Πρότυπα Γυμνάσια απαιτεί οργανωμένη προετοιμασία σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς.

Το βιβλίο περιέχει:

• Κριτήρια αξιολόγησης ανά ενότητα της ύλης της ΣΤ΄ Δημοτικού.

• Τα θέματα των εισαγωγικών εξετάσεων για τα Πρότυπα Γυμνάσια με τις απαντήσεις τους.

• 20 θέματα προσομοίωσης των εξετάσεων για τα Πρότυπα Γυμνάσια με τις απαντήσεις τους.

• Πίνακες συνωνύμων.