ΝΕΟΣ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΑΤΛΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΙΟΛΑΣ

Aπό ΣΙΟΛΑΣ

€8,25 €11,00
Περιλαμβάνει:
-Ανανεωμένη ύλη σύμφωνα με το νέο σχολικό πρόγραμμα
-Πολιτικούς και γεωφυσικούς χάρτες όλων των νομών με ενημερωμένα στοιχεία (πληθυσμοί, απογραφή 2011, οδικό δίκτυο, μεγάλα έργα)
-Χάρτες μεγάλων πόλεων (Αθήνα, Πειραιάς, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Ηράκλειο, Λάρισα, Βόλος)
-Απόδημο ελληνισμό, Κύπρο, Ευρωπαϊκή Ένωση
-Μυθολογία και Ιστορία των αρχαίων χρόνων
-Διοικητική οργάνωση, συγκοινωνίες, μεγάλα έργα
-Κλίμα, φυσικό περιβάλλον, σεισμοί
-Παραγωγική δομή και στατιστικά στοιχεία
-Φωτογραφίες
-Πολυσέλιδο τετράδιο ασκήσεων και τεστ καταρτισμένο από εκπαιδευτικούς σύμφωνα με το νέο σχολικό πρόγραμμα
-Ένθετο πολιτικό χάρτη Ελλάδας με τη νέα διοικητική διαίρεση 70/100 cm
-Ένθετο γεωφυσικό χάρτη Ελλάδας 70/100 cm στην πίσω πλευρά