ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΤ 2021

Aπό ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΧΑΤΖΗΘΩΜΑ

€21,47 €23,85
Το βιβλίο αυτό αποτελεί ένα ασφαλές εργαλείο για κάθε εκπαιδευτικό που διδάσκει τα γλωσσικά μαθήματα, ένα μέσο με το οποίο μπορεί να εμβαθύνει και ο ίδιος στα νέα απαιτητικά δεδομένα του μαθήματος και να οδηγήσει με ευκολία τον μαθητή του στην κατάκτησή τους. Στο Α΄ τεύχος του πονήματος αυτού παρουσιάζεται αναλυτικά η θεωρία της Γλώσσας και της Λογοτεχνίας, ενώ το Β΄ τεύχος αποτελείται από 33 Κριτήρια Αξιολόγησης των μαθητών, στη νέα τους μορφή, σύμφωνα με τις τελευταίες προτάσεις του ΙΕΠ.Με το παρόν βιβλίο και με το βιβλίο απαντήσεων αφενός προσφέρουμε στον κάθε εκπαιδευτικό ένα πληρέστατο βοήθημα και σε κάθε μαθητή τη δυνατότητα να αντεπεξέλθει με επιτυχία στις απαιτήσεις του γλωσσικού μαθήματος, αφετέρου καταθέτουμε τη δική μας καινοτόμα πρόταση για τη μύηση του κάθε αναγνώστη στον κόσμο της γλώσσας και, κατά συνέπεια, στην ουσία της ζωής.