Νεοελληνική Γλώσσα Και Λογοτεχνία Α΄ Λυκειου 2021 (Χατζηθωμά)

Aπό ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΧΑΤΖΗΘΩΜΑ

€21,70 €23,90
Το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας αποτελεί το μέσο για τη διαμόρφωση των βασικών γλωσσικών δομών και την κατάκτηση της γλωσσικής επίγνωσης των μαθητών και των μαθητριών. Μέσα από τη γνώση των γλωσσικών φαινομένων και την ενίσχυση των αναγνωστικών τους δεξιοτήτων, κατανοούν τις γλωσσικές επιλογές κάθε συντάκτη, ερμηνεύουν κείμενα λαμβάνοντας υπόψη το επικοινωνιακό πλαίσιο στο οποίο παράγονται και, σε ένα τελικό στάδιο, παράγουν τα δικά τους κείμενα. Σε αυτό το πλαίσιο, το παρόν βιβλίο αποβλέπει στην ουσιαστική τριβή των μαθητών και των μαθητριών με το γλωσσικό φαινόμενο τόσο σε επίπεδο ερμηνείας όσο και σε επίπεδο παραγωγής λόγου από την πρώτη τάξη του Λυκείου. Θεμελιώνει από την αρχή της
λυκειακής διαδρομής των παιδιών τις γλωσσικές τους βάσεις, ώστε να αντεπεξέλθουν με ευκολία στις απαιτήσεις της Τράπεζας Θεμάτων και, κυρίως, των Πανελλαδικών Εξετάσεων.