ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΝΙΑΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΗΤΣΕΛΟΣ 2020-2021

Aπό Ελληνοεκδοτικη

€21,05 €23,35

Το εκπαιδευτικό βιβλίο ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ για την Γ΄ Λυκείου – Ενιαία Εξέταση Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας [έκδοση 2020-21] οργανώνεται σε δύο (2) μέρη:
Το Α΄ Μέρος περιλαμβάνει τη Θεωρία της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας, διαρθρωμένη στα τέσσερα (4) θέματα των Πανελλαδικών Εξετάσεων, σύμφωνα με τον νέο τρόπο αξιολόγησης. Συγκεκριμένα:
•  Το Πρώτο Θέμα: Η περίληψη στην Ενιαία Εξέταση
•  Το Δεύτερο Θέμα:
    Α. Η κατανόηση            Β. Η προθετικότητα
    Γ. Μετασχηματισμοί    Δ. Συγκρίσεις
•  Το Τρίτο Θέμα: Το ερμηνευτικό σχόλιο
•  Το Τέταρτο Θέμα: Η παραγωγή λόγου

Το Β΄ Μέρος περιλαμβάνει τριάντα μία (31) διδακτικές προτάσεις καθεμία από τις οποίες περιέχει πληροφοριακό υλικό για τη θεματική ενότητα και κριτήρια αξιολόγησης (56 συνολικά) σύμφωνα με τον νέο τρόπο εξέτασης του μαθήματος και τις σχετικές οδηγίες του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ).

Αναλυτικά, τα περιεχόμενα του βιβλίου:

Μέρος Α΄
Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία – Η Θεωρία

Το Πρώτο Θέμα: Η ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Οι αλλαγές στην περίληψη • Τα είδη των περιληπτικών κειμένων στην Ενιαία Εξέταση • Για τις μετα-διατυπώσεις / «ρήματα περίληψης» • Τεχνικές πύκνωσης • Η αξιολόγηση της περίληψης • Παράρτημα: Κείμενα

Το Δεύτερο Θέμα: Α. Η ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ – Β. Η ΠΡΟΘΕΤΙΚΟΤΗΤΑ – Γ. ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ – Δ. ΣΥΓΚΡΙΣΕΙΣ
A. Η ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ
Ερωτήσεις κλειστού τύπου  Ερωτήσεις κλειστού τύπου με τεκμηρίωση  Εξήγηση – Ανάπτυξη χωρίου  Θέμα – Βασική θέση – Ιδέες  Σχολιασμός – Ανασκευή άποψης  Ο τίτλος του κειμένου

Β. Η ΠΡΟΘΕΤΙΚΟΤΗΤΑ
Είδη κειμένων  Η επικοινωνιακή περίσταση  Το συγκείμενο  Οι λειτουργίες της γλώσσας  Οι χρόνοι – Οι εγκλίσεις – Η τροπικότητα  Τα ρηματικά πρόσωπα  Η ενεργητική και η παθητική σύνταξη  Τα σημεία στίξης  Η σύνδεση και τα είδη των προτάσεων  Βραχυπερίοδος – Μακροπερίοδος λόγος  Το ύφος  Η συνοχή - Η συνεκτικότητα  Παράγραφος: Η δομή  Παράγραφος: Τρόποι ανάπτυξης και λειτουργία τους  Παράγραφος: Ο πλαγιότιτλος  Μεταβάλλοντας την παραγραφοποίηση  Η Πειθώ (σχηματικά)  Επιχείρημα – Είδος συλλογισμού και αξιολόγηση  Επίκληση στη λογική: Τεκμήρια  Επίκληση στο συναίσθημα  Επίκληση στο ήθος  Πειθώ: Επιστημονικός λόγος  Πειθώ: Πολιτικός λόγος  Πειθώ: Διαφημιστικός λόγος  Ο προσχεδιασμένος προφορικός λόγος / Η ομιλία  Η επιστολή  Τα δημοσιογραφικά κείμενα  Το δοκίμιο  Τα πολυτροπικά κείμενα  Τα (αυτο)βιογραφικά κείμενα

Γ. ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ
«Διορθώνοντας» τα λάθη  Από το επίσημο στο οικείο/καθημερινό λεξιλόγιο  Από το οικείο στο επίσημο και απρόσωπο ύφος λόγου  (Απο)Χρωματίζοντας το ύφος – Η ειρωνεία  Μεταβάλλοντας την επικοινωνιακή περίσταση  Αλλάζοντας τα ρηματικά πρόσωπα  Από τις ονοματικές στις ρηματικές φράσεις  Μεταβάλλοντας τη στίξη  Από τον ευθύ στον πλάγιο λόγο  Από την αναφορική στην ποιητική λειτουργία της γλώσσας  Μεταβάλλοντας τον βαθμό βεβαιότητας  Από τον προφορικό στον γραπτό λόγο  Εξομαλύνοντας τον μακροπερίοδο λόγο

Δ. ΣΥΓΚΡΙΣΕΙΣ
Σύγκριση ως προς το περιεχόμενο  Σύγκριση ως προς τη λειτουργία της γλώσσας  Σύγκριση ως προς το ύφος  Σύγκριση ως προς το λεξιλόγιο  Σύγκριση ως προς τα ρηματικά πρόσωπα  Σύγκριση κειμένων λόγου με πολυτροπικά κείμενα

Το Τρίτο Θέμα: ΤΟ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΟ ΣΧΟΛΙΟ
Τι είναι το ερμηνευτικό σχόλιο  Τι είναι οι κειμενικοί δείκτες  Ενδεικτικές διατυπώσεις – Εφαρμογές  Παράρτημα: Θεωρία της Λογοτεχνίας  Ο χρόνος της αφήγησης  Τύποι αφηγητή  Αφηγηματικοί τρόποι  Σχήματα λόγου

Το Τέταρτο Θέμα: Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΛΟΓΟΥ
Οι αλλαγές στην παραγωγή λόγου  Κατηγορίες θεμάτων – Ενδεικτικές διατυπώσεις – Εφαρμογές  Προεργασία – Σύνθεση κειμένου  Αξιολόγηση  Παράρτημα: Κείμενα

Μέρος B΄
Διδακτικές Προτάσεις
1η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ: Παιδεία – Εκπαίδευση  Κριτήρια (4)
2η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ: Εργασία – Ανεργία  Κριτήρια (3)
3η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ: Ανθρώπινα δικαιώματα  Κριτήρια (2)
4η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ: Θανατική ποινή  Κριτήριο
5η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ: Το δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή  Κριτήριο
6η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ: Διαφήμιση  Κριτήριο
7η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ: Προπαγάνδα  Κριτήριο
8η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ: Επιστημονική πρόοδος  Κριτήρια (2)
9η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ: Τεχνολογία  Κριτήρια (2)
10η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ: Κοινωνικά δίκτυα  Κριτήρια (5)
11η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ: Φανατισμός  Κριτήρια (2)
12η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ: Από το άτομο στη μάζα  Κριτήριο
13η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ: Ο άνθρωπος και το παρελθόν – Η παράδοση  Κριτήρια (2)
14η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ: Οικογένεια  Κριτήρια (2)
15η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ: Νέοι  Κριτήρια (3)
16η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ: Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης  Κριτήριο
17η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ: Πόλεμος - Ειρήνη  Κριτήρια (2)
18η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ: Δημοκρατία  Κριτήρια (2)
19η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ: Ανθρωπισμός  Κριτήριο
20ή ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ: Τουρισμός  Κριτήριο
21η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ: Φυσικό περιβάλλον  Κριτήριο
22η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ: Γλώσσα και Εκπαίδευση  Κριτήριο
23η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ: Αθλητισμός και βία  Κριτήρια (3)
24η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ: Οι νέες τεχνολογίες στην εκπαίδευση  Κριτήριο
25η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ: Οι διανοούμενοι  Κριτήριο
26η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ: Εγκληματικότητα – Παραβατικότητα νέων  Κριτήριο
27η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ: Παγκοσμιοποίηση  Κριτήριο
28η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ: Ευρώπη – Ευρωπαϊκός πολιτισμός  Κριτήριο
29η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ: Τέχνη  Κριτήρια (2)
30ή ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ: Ρατσισμός - Εθνικισμός  Κριτήρια (3)
31η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ: Αυτογνωσία  Κριτήρια (2)