ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Β' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ-ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ

Aπό ΣΑΒΒΑΛΑΣ

€20,65

Η ύλη των Μαθηματικών της Β΄ Γυμνασίου περιέχει σημαντικά κεφάλαια. Η εξοικείωση με τις νέες έννοιες είναι απαραίτητη τόσο για τη Γ΄ Γυμνασίου όσο και για τις τάξεις του Λυκείου.

Το βιβλίο αυτό έχει γραφτεί κατά τέτοιον τρόπο, ώστε ο μαθητής να ξεκινά με τη θεωρία και τις βασικές εφαρμογές της, να συνεχίζει με τη λύση ασκήσεων, η δυσκολία των οποίων προοδευτικά αυξάνεται, και να φτάνει σταδιακά στο επίπεδο να λύνει σύνθετα θέματα.

Κάθε ενότητα του βιβλίου περιέχει:

 Θεωρία και βασικές εφαρμογές της.

• Πολλές ασκήσεις όλων των επιπέδων δυσκολίας.

 Ερωτήσεις κατανόησης.

 Συνδυαστικά θέματα.

• Θέματα των οποίων η λύση απαιτεί ιδιαίτερη μαθηματική σκέψη.

• Θέματα από ελληνικούς και διεθνείς μαθηματικούς διαγωνισμούς.