Θεωρία και Διδακτικές Προτάσεις στα Νέα Ελληνικά Γ΄ Λυκείου

Aπό Ελληνοεκδοτικη

€24,03 €26,70

 

Ποια είναι η διαφορά του νέου βιβλίου με αυτό που ήδη κυκλοφορεί από τον Ιούνη του 2023 («Θεωρία και Διδακτικές Προτάσεις σύμφωνα με την Τράπεζα Θεμάτων»);

Η βασική διαφορά με το περσινό βιβλίο (το οποίο, φυσικά, κυκλοφορεί και αυτή τη χρονιά) αφορά το υλικό (πηγές) στο οποίο στηρίζεται. Το βιβλίο που κυκλοφορεί από τον περσινό Ιούνη βασίζεται σε κείμενα, κριτήρια και ασκήσεις που προέρχονται από την ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ. Αντίθετα, το νέο βιβλίο ‒που θα κυκλοφορήσει στις 7 Ιούνη‒ στηρίζεται εξ ολοκλήρου σε υλικό δικής μας επιλογής: κείμενα, κριτήρια, παραδείγματα, ασκήσεις στη θεωρία και εφαρμογές. Είναι, με λίγα λόγια, η ΔΙΚΗ ΜΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ για την Γ΄ Λυκείου, προσανατολισμένη στις Πανελλαδικές Εξετάσεις.

Είναι μια συνολική ή συμπληρωματική στο υπάρχον βιβλίο πρόταση;

Το νέο βιβλίο είναι μια ολοκληρωμένη πρόταση διδασκαλίας των ΝΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ στην Γ΄ Λυκείου. Προσπαθήσαμε να παρουσιάσουμε στοχευμένα τη θεωρία με πολλά παραδείγματα, εφαρμογές και ασκήσεις. Οργανώσαμε τα κριτήρια με βάση μια διαδοχική πορεία διδασκαλίας της θεωρίας από την αρχή έως το τέλος. Σε κάθε διδακτική πρόταση εστιάσαμε σε συγκεκριμένα σημεία της θεωρίας και συμπεριλάβαμε ασκήσεις και εφαρμογές σχετικές με αυτά. Τέλος, φροντίσαμε να συμπληρώσουμε κάθε διδακτική πρόταση με το ανάλογο (ευσύνοπτο) πληροφοριακό υλικό (θεματική ενότητα).

Το βιβλίο είναι μια νέα συνολική πρόταση, στην οποία συνδυάζονται ιδέες από προγενέστερα ‒πριν από την Τράπεζα Θεμάτων‒ βιβλία μας (συμπληρωμένες, βελτιωμένες, προσαρμοσμένες) με νέες διδακτικές προτάσεις, διαφορετική οργάνωση και παρουσίαση της θεωρίας, πλήθος από νέες ασκήσεις και εφαρμογές και σύνδεση των κριτηρίων αξιολόγησης με τη διδασκαλία της θεωρίας.