ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΑΤΛΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΙΟΛΑΣ

Aπό ΣΙΟΛΑΣ

€8,80 €11,90
Ανανεωμένη ύλη σύμφωνα με το νέο σχολικό πρόγραμμα:

-Πολιτικοί και γεωφυσικοί χάρτες όλων των ηπείρων
-Νέοι αναλυτικοί χάρτες της Ευρώπης
-Λαοί της γης, γλώσσες, θρησκείες
-Φυσικό περιβάλλον, χλωρίδα - πανίδα, κλίμα
-Στοιχεία γεωλογίας και κοσμολογίας
-Πολυσέλιδο τετράδιο ασκήσεων και τεστ καταρτισμένο από εκπαιδευτικούς
-Παγκόσμιος πολιτικός χάρτης
-Πολιτικός χάρτης Ευρώπης
-Παγκόσμιος Οικονομικός Χάρτης