Γίνε ξεφτέρι στο Δημοτικό στα Μαθηματικά (για παιδιά που τελείωσαν το Νηπιαγωγείο)

Aπό ΜΙΝΩΑΣ

€6,99
Το βιβλίο αυτό απευθύνεται σε παιδιά που έχουν τελειώσει το Νηπιαγωγείο και ετοιμάζονται για το Δημοτικό Σχολείο. Είναι αφιερωμένο στα Μαθημα- τικά και στόχος του είναι να ανακεφαλαιώσει τις σχετικές γνώσεις των παι- διών με τρόπο διασκεδαστικό και δημιουργικό, προκειμένου να γίνει πιο ομαλή η μετάβασή τους στην επόμενη βαθμίδα της εκπαίδευσης. Περιέχει ασκήσεις νοητικής ετοιμότητας και λογικής, βασισμένες στις γνώ- σεις και τις εμπειρίες που έχουν ήδη αποκτήσει τα παιδιά για τα Μαθηματικά στη διάρκεια της Προσχολικής Εκπαίδευσης. Φιλοξενεί ακόμη ασκήσεις με γρίφους, κώδικες και σπαζοκεφαλιές σύμ- φωνες με τις δεξιότητες των παιδιών αυτής της ηλικίας. Επίσης, προτρέπει τα παιδιά να χρησιμοποιήσουν τις γνώσεις τους από τα Μαθηματικά πιο συν- δυαστικά και δημιουργικά. Βασισμένο στα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών για την Προσχολική Εκπαίδευση