ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΤΖΙΑΒΑΡΑΣ

Aπό ΣΑΒΒΑΛΑΣ

€21,35 €23,70

Αυτό το βιβλίο θα βοηθήσει το μαθητή να ανταποκριθεί καλύτερα στις απαιτήσεις του μαθήματος της Βιολογίας Κατεύθυνσης Γ’ Λυκείου.

Κάθε κεφάλαιο του βιβλίου περιέχει:

• τη θεωρία με τη μορφή απαντημένων ερωτήσεων

• θέματα για απάντηση μεταξύ των οποίων και θέματα εξετάσεων. Τα θέματα των εξετάσεων είναι των ετών 2000 έως και 2008

• προβλήματα

• κριτήρια αξιολόγησης μικρής διάρκειας και διάρκειας 3 ωρών

• θέματα αξιολόγησης του Κ.Ε.Ε.

Τα θέματα για απάντηση περιλαμβάνουν κατά κανόνα:

–        ερωτήσεις ανάπτυξης (κρίσεως και συνδυαστικές συνήθως)

–        ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής

–        ερωτήσεις του τύπου «Σωστό – Λάθος»

–        ερωτήσεις συμπλήρωσης κενού

–        ερωτήσεις αντιστοίχισης.

Στο τέλος του βιβλίου βρίσκονται αναπτυγμένες οι απαντήσεις στις ερωτήσεις, στα «Σκεφτείτε» και στις Εργασίες – Δραστηριότητες του σχολικού βιβλίου, συνδυαστικά θέματα στο σύνολο της ύλης προς απάντηση, επαναληπτικά κριτήρια αξιολόγησης καθώς και οι απαντήσεις όλων των ερωτήσεων, των προβλημάτων, των θεμάτων αξιολόγησης του Κ.Ε.Ε., των συνδυαστικών θεμάτων και των κριτηρίων αξιολόγησης που περιλαμβάνονται στο βιβλίο αυτό.